Close

Jaké jsou rozdíly mezi gymnázii?

Obecně lze říci, že gymnázia patří mezi nejkvalitnější střední školy a výběrem gymnázia až tolik neriskujete. Přesto se nám podařilo vypozorovat určité rozdíly mezi školami, které lze pojmenovat.

Máte-li zájem o soukromé gymnázium, doporučujeme si přečíst tipy a rady ohledně soukromých škol.

Tak jako u každé střední školy, nelze ani u gymnázií zaručit stoprocentní úspěch – vždy záleží především na mixu vyučujících a kolektivu v konkrétní třídě. I přesto lze obecně uvést následující:

Menší školy (do 500 žáků) budou více rodinné. Vyučující se budou se studenty lépe znát a budou schopni lépe odhadnout jejich vzdělávací potřeby. Na druhou stranu právě úzké vztahy mezi vyučujícími a studenty můžou vést k tomu, že jakékoli vyčnívání z kolektivu dopadne na studenta dalekosáhleji, neboť se na menších školách snadněji šíří předsudky. Ohledně přípravy na VŠ může způsobit problémy také fakt, že na gymnáziích dochází ve 3. a 4. ročníku k profilaci studenta a seminární výuce, v níž se studenti v menších skupinkách specializují na obor, který chtějí studovat na VŠ. Malá škola zpravidla nemá takové možnosti v nabídce seminářů – jsou i školy, které umožňují výběr ze 3 nebo 4 seminářů, jež rozvíjejí spíše obecné znalosti konkrétních předmětů. Podobný problém může nastat i u jazykové výuky, kdy nabídka cizích jazyků a rozdělení do skupin nemůže tolik reflektovat znalosti a zájem přijatého žáka.

Velké školy (nad 800 žáků) působí anonymně. To může mít výhodu pro studenty, kteří se necítí v kolektivu příliš dobře a na anonymní škole tedy nebudou tolik vidět. Na druhou stranu, pocit anonymity a každodenní potkávání se stovkami neznámých tváří může působit nepříjemně, student získává mnohem hůře vztah ke škole a tím i motivaci k práci. Naštěstí na gymnáziích působí mnoho kvalitních pedagogů, kteří jsou schopni studenty zaujmout a pokud dobrý pedagog učí předmět, v němž má student talent, motivaci alespoň takto získá. Výhodou velkých škol je možnost dělit jazykovou a odbornou výuku do mnoha skupin. Existují velká gymnázia, která nabízí výuku až stovky různých předmětů připravujících na specifické dovednosti potřebné na VŠ – student si pak může vybrat třeba 5 nebo 6 z nich a velká část jeho výuky v předmaturitním ročníku je právě zaměřena na jeho odbornost.

Tato pravidla nefungují bez výjimky. Stejně jako u ostatních typů škol se i u gymnázií vyplatí zeptat se známých na jejich zkušenosti, na školu vyrazit a pokusit se zjistit maximum informací osobní zkušeností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *