Kurzy přípravy k přijímacím zkouškám v Praze

  • Intenzivní výuka v malých skupinách
  • Výběr té nejdůležitější látky, jejíž zvládnutí přinese maximum bodů
  • Mnoho materiálů pro průběžnou domácí přípravu
  • Výuka probíhá v prostorách Gymnázia Na Vítězné pláni

Podzimní kurzy 2020/2021 zrušeny z důvodu distanční výuky na základních školách. Jarní kurzy připravíme v závislosti na situaci. Sledujeme situaci a průběžně aktualizujeme.

Tradičním způsobem výuky můžeme dohnat, co základní škola zanedbala. Kurzy vedeme v malých skupinkách (maximálně 12 posluchačů) a zaměřujeme se výhradně na problematiku učiva, jež se pravidelně vyskytuje v Jednotných testech. Díky tomu se samozřejmě můžeme posouvat kupředu mnohem rychleji, než během výuky na základních školách. Výuka má přísně stanovený režim a předem připravený program, aby nebylo možné klíčová témata zanedbat. Každý účastník má přístup k našim online materiálům, je velmi vhodné kombinovat frontální výuku v kurzech s domácí přípravou (přiměřené množství domácí přípravy je pro úspěšné zvládnutí probírané látky nutné). V případě, že otevíráme více termínů, máme snahu rozdělit posluchače dle jejich znalostí a schopností, aby bylo tempo výuky přiměřené. Je tedy žádoucí vyhradit si volno ve všechny termíny, které nabízíme a následně navštěvovat kurz, který doporučíme na základě vstupního testu.