Close

Budou při přijímacím řízení hodnoceny i jiné věci, než jednotné zkoušky?

Velmi pravděpodobně ano, školy se totiž snaží využít 40 % z celkového hodnocení uchazečů, které mohou ovlivnit.

Nejvyšší bodový zisk vyjma úspěchu u testů můžete zpravidla získat za známky z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. Školy upravují přidělené body dle svého uvážení, u některých škol může každá dvojka na vysvědčení znamenat citelnou ztrátu, u jiných jsou významné až trojky či čtyřky. Existují i školy, které vůbec nezařadí do přijímacího řízení např. studenty, kteří byli z klíčových předmětů v posledních 2 letech na ZŠ hodnoceni „dostatečně“!
U gymnázií často můžete získat body za úspěchy v olympiádách a dalších školních soutěžích (většinou od okresního kola výše). Jsou i gymnázia, která hodnotí úspěch v soutěžích až dvaceti procenty maximálního bodového zisku.
Dále se lze setkat s doplňujícími testy, které připravují samy školy – nejčastěji se jedná o obecné studijní předpoklady/všeobecný rozhled nebo anglický jazyk.
Menší školy, především soukromé, zohledňují také osobní pohovor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *