Close

Kdo mi pomůže s přípravou na Jednotné testy?

Každá základka chce mít úspěšné absolventy, proto se vyučující snaží v hodinách českého jazyka a matematiky testová zadání procvičovat. Mnoho škol také upravilo svůj vzdělávací plán a nabízí výuku zaměřenou přímo na testy. Problémem je malá hodinová dotace a práce ve větší skupině, kdy není možno zaměřit se přímo na potřeby každého žáka zvlášť. Další překážkou je vztah žáka ke svým učitelům na ZŠ, který často není ideální. Přestože pedagog může předávat skvělé informace, žák je ve svém školním prostředí a despekt vůči jeho vyučujícím mu brání informace přijmout.

Proto doporučujeme vyhledat odbornou pomoc. Poradenství poskytuje mnoho soukromých firem, na něž mají kontakty jak výchovní poradci ve školách, tak odborníci z pedagogicko-psychologických poraden. Mimo hlavní téma našeho textu – právě v 9. třídě není od věci kontaktovat zkušeného psychologa se zaměřením na pedagogické problémy, který Vám může předat objektivní informace o výběru vhodné školy a povolání.
Doporučujeme hledat spíše menší kurzy, které nejsou tolik „provařené“ a obsahují individuální přístup ke klientům. V místě Vašeho bydliště určitě podobný naleznete. Úplně nejlepší přípravou je pak soukromá výuka od vyučujícího, který je dítěti sympatický a má s přípravou zkušenosti, může tedy připravit metodiku „na míru“. Jedná se bohužel o nejdražší způsob přípravy, jeho úspěšnost je však nejvyšší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *